Aktualizacja oprogramowania IT Gmina

Aktualizacja zawiera poprawki błędów i rozwiązania ułatwiające pracę. Podsumowanie zmian: Ogólna obsługa: W związku z wieloma zapytaniami odnośnie cofnięcia daty wystawiania faktur, na życzenie możemy odblokować możliwość wystawiania faktur przez cały styczeń. W tym...

Możliwość odroczenia obowiązku składania JPK przez Samorządy

Minister Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1875) upoważnił naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawie rozliczania podatku VAT do...

Jednolity plik Kontrolny – Aktualizacja schematu

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy schemat dla plików JPK-VAT, oprogramowanie IT Gmina obsługuje ten schemat. Wszystkie pliki importowane do programu muszą być zgodne z obowiązującym wariantem. W przypadku importowania plików JPK do systemu IT Gmina należy zadbać o to...

Skierowanie projektu ustawy centralizacyjnej do sejmu

W dniu 11 lipca 2016 r. projekt tzw. ustawy centralizacyjnej, dotyczącej zasad konsolidacji VAT w JST, został skierowany przez rząd do sejmu. Należy podkreślić, iż projekt ustawy w wersji przesłanej pod obrady sejmu zakłada wejście jej w życie z dniem 1 września 2016...

Konsolidacja VAT w gminach a Jednolity Plik Kontrolny

Pragniemy poinformować, iż Minister Finansów wydał interpretację ogólną, a więc wiążącą, wszystkie organy podatkowe oraz podatników, w której potwierdził, iż JST powinny stosować nowe obowiązki w zakresie wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. O ile do momentu...