Krajowy System e-Faktur

Szanowni Państwo, Wg aktualnego stanu prawnego Krajowy System e-Faktur będzie obowiązywał od 1 lipca 2024. na chwilę obecną prowadzimy prace nad dostosowanie systemu IT Gmina do obsługi KSeF. Przed fazą uruchomienia KSeF udostępnimy środowisko testowe systemu IT Gmina...

Aktualizacja oprogramowania IT Gmina

Aktualizacja zawiera poprawki błędów i rozwiązania ułatwiające pracę. Podsumowanie zmian: Ogólna obsługa: W związku z wieloma zapytaniami odnośnie cofnięcia daty wystawiania faktur, na życzenie możemy odblokować możliwość wystawiania faktur przez cały styczeń. W tym...

Możliwość odroczenia obowiązku składania JPK przez Samorządy

Minister Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1875) upoważnił naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawie rozliczania podatku VAT do...

Jednolity plik Kontrolny – Aktualizacja schematu

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy schemat dla plików JPK-VAT, oprogramowanie IT Gmina obsługuje ten schemat. Wszystkie pliki importowane do programu muszą być zgodne z obowiązującym wariantem. W przypadku importowania plików JPK do systemu IT Gmina należy zadbać o to...

Skierowanie projektu ustawy centralizacyjnej do sejmu

W dniu 11 lipca 2016 r. projekt tzw. ustawy centralizacyjnej, dotyczącej zasad konsolidacji VAT w JST, został skierowany przez rząd do sejmu. Należy podkreślić, iż projekt ustawy w wersji przesłanej pod obrady sejmu zakłada wejście jej w życie z dniem 1 września 2016...