W dniu 11 lipca 2016 r. projekt tzw. ustawy centralizacyjnej, dotyczącej zasad konsolidacji VAT w JST, został skierowany przez rząd do sejmu.
Należy podkreślić, iż projekt ustawy w wersji przesłanej pod obrady sejmu zakłada wejście jej w życie z dniem 1 września 2016 r. (a więc o miesiąc później, niż ostatnio zakładano).
Natomiast zmianie nie uległ termin obowiązkowej centralizacji VAT przez JST – jest nim nadal 1 stycznia 2017 r., jak również nie uległy modyfikacjom inne kluczowe zapisy tego projektu.
Na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych wydarzeniach w tym zakresie.