Roczne korekty środków trwałych

Aktualizacja oprogramowania IT Gmina o obsługę rocznych korekt środków trwałych. W celu poprawnego wprowadzenia korekty prosimy zapoznać się z instrukcją na str. 30. Jednostki Budżetowe wprowadzające faktury wykonują ją inaczej niż jednostki Budżetowe importujące...