Konsolidacja VAT w JST

Od 1 lipca 2020 r. każda gmina i powiat musi mieć wdrożone rozwiązanie konsolidujące sprawozdawczość VAT wg nowego schematu

Krajowy System e-Faktur

Szanowni Państwo, Wg aktualnego stanu prawnego Krajowy System e-Faktur będzie obowiązywał od 1 lipca 2024. na chwilę obecną prowadzimy prace nad dostosowanie systemu IT Gmina do obsługi KSeF. Przed fazą uruchomienia KSeF udostępnimy środowisko testowe systemu IT Gmina...

czytaj dalej

IT Gmina – aktualizacja oprogramowanie, obsługa VDEK

Szanowni Państwo, Od 1 października 2020 r. w przepisach fiskalnych nastąpiła duża zmiana. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostały objęte nowymi zasadami raportowania VAT. Nie ma już deklaracji VAT-7, a plik JPK_VATma inny schemat. Raportowanie VAT będzie...

czytaj dalej

Aktualizacja IT Gmina

W związku ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 listopada 2019 - mechanizm Odwrotnego Obciążenia zostaje wyłączony, zamiast niego uruchomiany zostaje Mechanizm Podzielonej Płatności.W formularzu edycji faktury MPP pojawi się w sekcji "Ustawienia", po zaznaczeniu tej...

czytaj dalej

Do obowiązkowej konsolidacji zostało...

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

u

Czy Twoja JST jest już przygotowana?

Centralizacja

Pełna wymagana konsolidacja rozliczeń VAT w JST, z dostępem dla każdej jednostki i zakladu budżetowego.
Z

Delegowanie

Przypisanie obowiązków w zakresie centralizacji poszczególnym osobom w jednostkach i zakładach budżetowych.
~

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wprowadzonych danych, stały dostęp online, ujednolicenie fakturowania oraz nadzór skarbnika nad procesem.

Mówią o nas

Zebraliśmy opinie na temat naszego oprogramowania
Program zapewnia komfort funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nowej rzeczywistości centralizacji rozliczeń dla celów VAT. Nie tylko ułatwia poszczególnym jednostkom i zakładom budżetowym, dotychczas niezarejestrowanym dla celów VAT, na intuicyjne wystawianie faktur i tworzenie zestawień oraz rejestrów dla celów VAT. Co więcej, zapewnia skarbnikowi kontrolę nad całym procesem. Zdecydowanie rekomenduję zakup programu.
Skarbnik

Dla mnie jako księgowej pracującej w jednostce budżetowej kluczowe jest, że program bardzo ułatwia wystawianie faktur VAT, uniemożliwia też omyłkowe wystawienie faktur o tych samych numerach przez koleżanki z innych jednostek budżetowych. Rejestry cząstkowe uzupełniają się same. Dzięki programowi centralizacja VAT nie jest w ogóle straszna.
Księgowa

Jestem skarbnikiem gminy i dla mnie program ma kluczową wartość – daje poczucie pewności, iż rozliczenia VAT są wprowadzane do systemu w poszczególnych jednostkach oraz zakładach budżetowych w ten sam, poprawny sposób. Posiadam też kontrolę nad całym systemem (mając uprawnienie administratora) i w razie potrzeby jestem łatwo w stanie zidentyfikować gdzie pojawił się błąd.
Skarbnik

Masz pytania?

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami, być może mamy już na nie gotową odpowiedź
Czy oprogramowanie IT Gmina wspiera JPK?
W chwili obecnej przygotowujemy rozwiązanie informatyczne, które zapewni wsparcie dla JPK.
Czy system pozwala na kompleksową obsługę VAT w gminie/powiecie?
Tak, system pozwala na pełną obsługę systemu tworzenia deklaracji VAT w gminie lub powiecie od momentu wystawienia faktury na poziomie jednostki/zakładu budżetowego czy samej gminy, poprzez sporządzenie rejestrów zakupu oraz sprzedaży aż do wygenerowania deklaracji VAT.
Czy system może być użytkowany tylko przez skarbnika?
System został zaprojektowany oraz skonstruowany w taki sposób, aby zdjąć ze skarbnika oraz służb finansowych urzędu gminy ciężar oraz odpowiedzialność za prowadzenie poszczególnych etapów rozliczeń VAT po centralizacji JST z ich jednostkami oraz zakładami budżetowymi. W rezultacie, to na poszczególnych pracownikach jednostek oraz zakładów budżetowych, a także urzędnikach urzędu odpowiedzialnych za sprawozdawczość VAT spoczywa obowiązek wystawienia w systemie faktur sprzedażowych VAT oraz wprowadzania do systemu danych dotyczących faktur zakupu towarów i usług. Skarbnik (lub inna osoba odpowiedzialna za sporządzenie deklaracji VAT gminy/powiatu) posiada stały nadzór nad procesem tworzenia deklaracji VAT. Dzięki swoim funkcjonalnościom system pozwala na wskazanie konkretnej osoby, która wprowadzała określone dane do systemu – co umożliwia identyfikację miejsca wprowadzenia danych do systemu, a zatem pozwoli ustalić miejsce wprowadzenia ewentualnych błędnych danych. Tym samym system umożliwia przypisanie odpowiedzialności za wprowadzanie poprawnych danych poszczególnych pracownikom gminy / powiatu.
Czy system pozwala na wystawianie faktur, czy też potrzebny jest odrębny program do fakturowania?
System posiada odrębny, rozbudowany moduł do fakturowania. W zależności od potrzeb danej gminy / powiatu można wybrać wersję programu zarówno z wbudowanym modułem fakturowania, jak i bez niego. W tym drugim przypadku należy wprowadzić do rejestru sprzedaży stosowne dane z faktur wystawionych przez gminę ręcznie lub w innym systemie. Z kolei w przypadku zakupu modułu fakturowania możliwość wystawiania faktur pojawi się w każdej jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym oraz na poziomie samej gminy / powiatu. Następnie system automatycznie pobiera dane do tworzenia rejestru sprzedaży oraz deklaracji VAT ze sporządzonych faktur sprzedaży.
Na ile szczegółowy jest moduł fakturowania?
Jest to doskonałe narzędzie, w tym w szczególności dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w wystawianiu faktur. Moduł fakturowania jest dalece zautomatyzowany, posiada podłączenie do baz REGON, co pozwala na automatyczne wprowadzenie do faktury danych nabywcy (w tym jego NIP, adresu siedziby, itp.), dzięki czemu pozwala na uniknięcie pomyłek. Moduł zapewnia jednocześnie odpowiednią numerację faktur, nie dopuszczając tym samym do wystawienia w gminie np. dwóch faktur z tym samym numerem (np. w jednostce budżetowej nr 1 oraz zakładzie budżetowych nr 1). Dzięki temu zapewniona jest przejrzystość oraz poprawność sprawozdawczości VAT, a tym samym poprawność centralizacji w JST dla celów VAT.
Jestem skarbnikiem gminy. Czy na mnie spoczywa wprowadzenie danych do systemu?
Absolutnie nie. System został zaplanowany tak, aby to właśnie z osoby skarbnika zdjąć obowiązek wprowadzenia stosownych danych, które powstają w jednostkach oraz zakładach budżetowych. Skarbnik na co dzień nie posiada przecież stałej kontroli oraz bezpośredniego nadzoru nad działalnością tych jednostek organizacyjnych. Dlatego też, oprócz umożliwienia samej centralizacji dla VAT, system pozwala na zdelegowanie poszczególnych zadań w zakresie tworzenia rozliczenia VAT gminy / powiatu na poszczególnych pracowników gminy, jednostek i zakładów. Dane wejściowe są wprowadzane do systemu na poziomie jednostki / zakładu budżetowej oraz poszczególnych referatów gminy, a następnie automatycznie tworzone są w systemie stosowne rejestry zakupu / sprzedaży, a następnie sama deklaracja VAT.  Skarbnik (albo inna osoba wybrana przez gminę) posiada uprawnienia administratora systemu, dzięki czemu posiada wgląd we wszystkie zdarzenia tworzone w systemie.
W naszej gminie każda jednostka budżetowa posiada inny system finansowo-księgowy. Czy system pozwala na integrację tych danych?
System posiada możliwość importu danych za pomocą mechanizmu JSON. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Wybierz oprogramowanie

Możesz wybrać oprogramowanie z naszej oferty

Umów się z nami na prezentację systemu