Aktualizacja IT Gmina

W związku ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 listopada 2019 – mechanizm Odwrotnego Obciążenia zostaje wyłączony, zamiast niego uruchomiany zostaje Mechanizm Podzielonej Płatności.W formularzu edycji faktury MPP pojawi się w sekcji “Ustawienia”, po...