IT Gmina

Opis funkcjonalności systemu

W przeglądarce

System dostępny jest przez dowolną przeglądarkę internetową pod kontrolą stacjonarnego lub mobilnego systemu operacyjnego.

Zawsze dostępny

Dzięki przyjętym rozwiązaniom system jest wciąż dostępny i niezależny od awarii lokalnej infrastruktury informatycznej lub przerw w zasilaniu.

~

Bezpieczny

Chroniony certyfikatem SSL wystawionym przez uznane centrum certyfikacji. Zapewniamy najwyższy poziom implementacji zabezpieczeń.

Krok naprzód

Dzięki poprawnie przemyślanemu procesowi wsparcia procesów konsolidacji VAT system podpowiada użytkownikowi prawidłowe postępowanie.

Automatyczny pobór danych

Dzięki zastosowanym interfejsom programistycznym system umożliwia automatyczne pobranie danych kontrahenta podczas dodawania go do katalogu za pomocą numeru NIP lub REGON.

Walidacja danych

Dzięki przechowywanym w pamięci podręcznej przeglądarki danym nasz system podpowiada dane kontrahentów, produktów i innych danych pochodzących ze stworzonej bazy danych.

Generowanie dokumentów

Ze zgromadzonych danych system generuje deklaracje VAT. Poza automatycznie wypełnionymi danymi istnieje możliwość skorygowania ich ręcznie.

Umów się z nami na prezentację systemu