Możliwość odroczenia obowiązku składania JPK przez Samorządy

Minister Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1875) upoważnił naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawie rozliczania podatku VAT do...

Jednolity plik Kontrolny – Aktualizacja schematu

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy schemat dla plików JPK-VAT, oprogramowanie IT Gmina obsługuje ten schemat. Wszystkie pliki importowane do programu muszą być zgodne z obowiązującym wariantem. W przypadku importowania plików JPK do systemu IT Gmina należy zadbać o to...