Aktualizacja oprogramowania IT Gmina

Jednostki Budżetowe – Administrator może wymusić używanie danych adresowych (jako sprzedawca i wystawca, lub odbiorca i nabywca) jednostki nadrzędnej (gminy, miasta, powiatu, itp) na fakturach wystawianych przez podległą jednostkę. W tym celu należy...

Aktualizacja oprogramowania IT Gmina

Ogólna obsługa – Po zalogowaniu się, prawym górnym rogu (obok “trybika”) pojawiła się ikonka informująca o aktualizacjach naszego oprogramowania, mamy nadzieję, że pozwoli to na łatwiejsze przekazanie zmian do wszystkich użytkowników programu....

Aktualizacja oprogramowania IT Gmina

Aktualizacja zawiera poprawki błędów i rozwiązania ułatwiające pracę. Podsumowanie zmian: Ogólna obsługa: W związku z wieloma zapytaniami odnośnie cofnięcia daty wystawiania faktur, na życzenie możemy odblokować możliwość wystawiania faktur przez cały styczeń. W tym...