Szanowni Państwo,

Od 1 października 2020 r. w przepisach fiskalnych nastąpiła duża zmiana. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) zostały objęte nowymi zasadami raportowania VAT. Nie ma już deklaracji VAT-7, a plik JPK_VATma inny schemat. Raportowanie VAT będzie dokonywane w jednym pliku JPK_V7M albo JPK_V7K. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw wprowadzane są zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług. Choć z prawnego punktu widzenia mają one na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K, to w praktyce oznaczają one sporo problemów dla JST, szczególnie w okresie przejściowym. Przygotowaliśmy dla Państwa nową wersję oprogramowania, która będzie prawidłowo obsługiwać nowe przepisy. Jej wdrożenie oznacza aktualizację oprogramowania od strony interfejsu użytkownika oraz generowanych plików, ale także wstecznej obsługi korekt i całego dotychczasowego okresu.

Aktualną instrukcję użytkownika przesłaliśmy pocztą elektroniczną.

Zespół Mantykora.net