Aktualizacja oprogramowania IT Gmina

Składamy najlepsze życzenia pomyślności, spokoju i mało kontroli z RIO w nadchodzącym Nowym Roku! Obsługa nowego schematu JPK – od 1.1.2018 wprowadzamy obsługę nowego schematu pliku JPK. Roczna korekta środków trwałych – w ustawieniach jednostki...

Aktualizacja oprogramowania IT Gmina

Noty księgowe – rozbudowanie systemu wystawiania not księgowych – od tego momentu możliwe jest wystawienie noty księgowej na dowolny podmiot – obsługa not księgowych jest dostępna w zakładce Sprzedaż->Noty zewnętrzne – noty te nie są...