Szanowni Państwo,

Wg aktualnego stanu prawnego Krajowy System e-Faktur będzie obowiązywał od 1 lipca 2024. na chwilę obecną prowadzimy prace nad dostosowanie systemu IT Gmina do obsługi KSeF. Przed fazą uruchomienia KSeF udostępnimy środowisko testowe systemu IT Gmina w celu sprawdzenia funkcjonalności. Planujemy to zrobić na przełomie 1 i 2 kwartału 2024 roku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)
  • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)

Więcej informacji znajduje się na stronie  https://www.gov.pl/web/kas/krajowy-system-e-faktur