Rejestry VAT za luty 2019

W związku z błędem zaliczania faktur, rejestry zakupowe za miesiąc luty były rozliczane błędnie. Prosimy o ponowne wygenerowanie deklaracji cząstkowych, rejestrów i deklaracji zbiorczych za ten miesiąc. W związku z pytaniami i wątpliwościami rozbudowaliśmy...