Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowy schemat dla plików JPK-VAT, oprogramowanie IT Gmina obsługuje ten schemat. Wszystkie pliki importowane do programu muszą być zgodne z obowiązującym wariantem. W przypadku importowania plików JPK do systemu IT Gmina należy zadbać o to by importowany plik był zgodny z aktualnie obowiązującą wersją