Aktualizacja zawiera poprawki błędów i rozwiązania ułatwiające pracę.

Podsumowanie zmian:

Ogólna obsługa:
W związku z wieloma zapytaniami odnośnie cofnięcia daty wystawiania faktur, na życzenie możemy odblokować możliwość wystawiania faktur przez cały styczeń. W tym względzie prosimy o kontakt administratorów/skarbników jednostek administracyjnych.

Kontrahenci:
Poprawiliśmy pola dostępne dla każdego kontrahenta:
– ustawienie terminu płatności (w dniach), automatycznie przesuwa datę płatności przy wystawianiu faktury (po wybraniu kontrahenta)
– ustawienie typu płatności automatycznie przestawia typ płatności przy wystawianiu faktury (po wybraniu kontrahenta)
– adres korespondencyjny kontrahenta został zamieniony na “Adres odbiorcy”

Produkty:
– dodane zostało pole “Symbol”, pole nie pojawia się na fakturze, pozwala na dodanie dodatkowego kryterium wyszukiwania przy dodawaniu pozycji do faktury
– dodane zostało pole “Podstawa zwolnienia”, po uzupełnieniu i wybraniu produktu na fakturze, w formularzu faktury automatycznie uzupełni się pole Podstawa zwolnienia (jeśli jest dostępne)

Faktury:
– przy wystawianiu i edycji po wybraniu kontrahenta i zaznaczenia opcji “Użyj adresu odbiorcy”, pola te zostaną uzupełnione automatycznie zgodnie z tymi wpisanymi w kontrahencie
– przy wystawianiu i edycji został zmieniony sposób wyszukiwania kontrahentów. W związku ze zgłoszonymi prośbami o ułatwienie wyszukiwania osób prywatnych po nazwisku, ciąg znaków wpisany w pole nazwa zwraca wszystkie wyniki gdzie występuje ten ciąg znaków a nie jak do tej pory tylko te gdzie występował na początku. Przykład: wpisanie w pole nazwa “Nowak” zwróci teraz wpisy: “Jan Nowak”, “Nowak Jan” i “P.H.U Nowak” a nie jak do tej pory tylko “Nowak Jan”

W trakcie przygotowania:
Po konsultacjach z Państwem jako użytkownikami oraz naszymi konsultantami ds. księgowości zdecydowaliśmy się wprowadzić możliwość trwałego usunięcia ostatniej wystawionej faktury. Jesteśmy w trakcie wprowadzania tej możliwości, powinna pojawić się w systemie w ciągu kilku dni.

Intensywnie pracujemy również nad składaniem deklaracji elektronicznych bezpośrednio z naszego systemu, postaramy się wprowadzić tę możliwość do 15 lutego.

Dziękujemy za liczne uwagi i zgłoszenia błędów, które pozwalają nam udoskonalać oprogramowanie dla wszystkich naszych użytkowników.