Ogólna obsługa

– Po zalogowaniu się, prawym górnym rogu (obok “trybika”) pojawiła się ikonka informująca o aktualizacjach naszego oprogramowania, mamy nadzieję, że pozwoli to na łatwiejsze przekazanie zmian do wszystkich użytkowników programu.
– Wszystkie formularze posiadają teraz blokadę przypadkowej, wielokrotnej wysyłki.

Kontrahenci

– Użytkownicy o uprawnieniach administratora mogą trwale usuwać kontrahentów z podległych sobie jednostek budżetowych (uwaga, operacja jest nieodwracalna).

Deklaracje cząstkowe

– Formularz deklaracji cząstkowej zawierał pola i wartości deklaracji VAT-7(17) ale opisy pól jeszcze z VAT-7(16), poprawiliśmy opisy na prawidłowe, dziękujemy za zgłoszenie problemu.

Faktury

– Odpowiadając na liczne zapytania w tym zakresie: wprowadzona została możliwość trwałego i nieodwracalnego usuwania faktur. Trwale można usunąć tylko najnowszą fakturę danego typu na liście (aby nie ryzykować zaburzenia ciągłości numeracji). W celu trwałego usunięcia faktury, należy najpierw usunąć ją w dotychczasowy sposób, jeśli faktura została wykreślona i jest najnowszą fakturą danego typu w miejscu standardowych opcji pojawi się czerwony krzyżyk pozwalający trwale i nieodwracalnie usunąć fakturę z systemu. Prosimy o rozwagę przy używaniu tej opcji, nie jesteśmy w stanie przywrócić tak usuniętych faktur.
– Dodane zostało pole NIP EU, jest ono uzupełniane analogicznym polem z danych Kontrahenta. Jeśli pole NIP pozostaje puste a pole NIP EU jest uzupełnione na wydruku faktury pojawi się NIP EU.
– Jeżeli pole telefon jest uzupełnione w danych jednostki budżetowej, pojawi się w sekcji wystawca na wydruku faktury.
– Na liście faktur, faktury nieopłacone (których termin płatności nie jest krótszy niż 7 dni albo przekroczony) są obecnie oznaczone czarną “świnką” a nie jak do tej pory jako “poprawne”.
– Na liście faktur została dodana nowa kolumna “sposób płatności”, z możliwością filtrowania po jej zawartości.

Rejestry

– Poprawione zostały (mamy nadzieje, że ostatecznie i trwale) problemy z numeracją wierszy w rejestrach VAT.

JPK

Po raz kolejny zaktualizowaliśmy mechanizmy importu i eksportu Jednolitego Pliku Kontrolnego

Informacje pozostałe

Wciąż pracujemy nad elektronicznym składaniem deklaracji/JPK (jednolity plik kontrolny).

Przypominamy o możliwości odblokowania stycznia, prosimy o kontakt mailowy w tej sprawie.

W związku z dużą ilością zgłoszeń na temat kont bankowych, chcemy poinformować, że w przypadku braku numerów kont na fakturach prosimy kontaktować się z Waszym administratorem lub bezpośrednio mailowo z nami, podając jednostkę samorządową, jednostkę budżetową i numery kont.

Przez dużą ilość telefonów w ostatnich dniach: w przypadku gdybyśmy nie odpowiadali lub linia była zajęta prosimy o odczekanie kilkunastu minut lub kontakt mailowy. Na wszystkie maile statramy się odpowiedzieć w ciągu dwóch godzin.