Aktualizacja oprogramowania IT Gmina o obsługę rocznych korekt środków trwałych.

W celu poprawnego wprowadzenia korekty prosimy zapoznać się z instrukcją na str. 30.

Jednostki Budżetowe wprowadzające faktury wykonują ją inaczej niż jednostki Budżetowe importujące pliki JPK. Ponadto na poziomie centrali w JST istnieje możliwość dokonania dodatkowej korekty.