Noty księgowe

– rozbudowanie systemu wystawiania not księgowych
– od tego momentu możliwe jest wystawienie noty księgowej na dowolny podmiot
– obsługa not księgowych jest dostępna w zakładce Sprzedaż->Noty zewnętrzne
– noty te nie są ujmowane w rejestrach i deklaracjach
– UWAGA! stary system not (dostępny z menu głównego) zostanie wyłączony z dniem 1 stycznia 2018,

Deklaracje VAT-27

– od tej pory możliwe jest generowanie cząstkowych deklaracji VAT-27
– ponad dodana została funkcjonalność drukowania deklaracji vAT-27 i deklaracji cząstkowych VAT-27
– UWAGA! Nadal obowiązującą formą składania deklaracji VAT-27 jest jej zgłoszenie przez bramkę US – elektronicznie lub zgodnie z opisem w instrukcji do programu IT Gmina

Poprawki oprogramowania
– poprawki interfejsu i zapisów w programie

Uwaga! Obecnie trwają prace nad elektronicznym wysyłaniem deklaracji oraz plików JPK bezpośrednio z interfejsu oprogramowania, funkcjonalność ta będzie dostępna w styczniu 2018