Uwaga!

Po raz kolejny poprawiliśmy obsługę schematu pliku JPK_VAT w wersji 2 i 3.
W związku z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z wersją 2 schematu.

W związku z powyższym przywróciliśmy możliwość importu wersji 2.

Jednostki budżetowe, które zaimportowały do systemu IT Gmina pliki JPK_Vat w wersji 3 powinny zaimportować je ponownie w wersji 2. W przypadku zaimportowania wcześniej wersji 2 schematu, nie trzeba nic poprawiać.