W związku z planowaną zmianą dotyczącą centralizacji sprawozdawczości VAT, postanowiliśmy wspomóc gminy i inne ośrodki samorządowe dostarczając oprogramowanie wspierające ten proces.

Oprogramowanie w pelnej wersji, czyli wraz z modulem fakturowania, umozliwia JST przeprowadzenie pelnej wymaganej przez MF konsolidacji dla celow VAT z jej jednostkami i zakladami budzetowymi. W rezultacie system pozwala na automatyzacje i maksymalne uproszczenie oraz scentralizowanie procesu rozliczen VAT od wystawienia faktury w kazdej jednostce/zakladzie oraz w samej JST az po automatyczne wygenerlowanie deklaracji VAT. Naszym zalozeniem bylo tez przede wszystkim ulatwienie oraz zwiekszenie bezpieczenstwa roli skarbnika w tym procesie – bowiem to poszczegolne osoby zatrudnione w jednostkach/zakladach budzetowych sa odpowiedzialne za generowanie faktur oraz wprowadzanie niezbednych danych podatkowych do systemu, a skarbnik niejako „doklada” wylacznie dane w zakresie VAT generowane w urzedzie gminy / starostwie podatkowym. System pozwala tez na ewentualne uwzglednienie indywidualnych potrzeb danej JST.